» Tìm kiếm:

vẻ mỹ lệ

Hoa va trai Hoa và trái

Có những loài hoa không bao giờ kết trái. Hoa nở để rồi tàn. Trong giai đoạn nở ấy ngoài cái chức năng thực vật, nó đem lại niềm vui cho..