» Tìm kiếm:

văn hoá ngoại lai

Nhung not tram cua nhac tre Viet Những nốt "trầm" của nhạc trẻ Việt

Đã có nhiều "nốt nhạc vui" báo hiệu sự phát triển và sức sống của nhạc trẻ Việt, nhưng lẽ tất nhiên một "bản nhạc" (dù có tươi sáng đến..