» Tìm kiếm:

vì mục đích lợi nhuận

Tin van kinh te ngay 305 Tin vắn kinh tế ngày 30/5

*Chính thức thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên cơ..

Cac kieu tan cong danh cap tai khoan Các kiểu tấn công đánh cắp tài khoản

Tin tặc tấn công đánh cắp tài khoản để truy cập thông tin nhạy cảm của người dùng, vì mục đích lợi nhuận (như tài khoản ngân hàng) hay mục..

Lap qui phat trien khoa hoc cong nghe Lập quĩ phát triển khoa học, công nghệ

TT (Hà Nội, TP.HCM) - Bộ Tài chính vừa ban hành qui chế tổ chức và hoạt động quĩ phát triển khoa học - công nghệ của doanh nghiệp, trong đó..

Quy Ho tro Phat trien hoat dong khong loi nhuan Quỹ Hỗ trợ Phát triển hoạt động không lợi nhuận

Theo Quyết định về Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ Phát triển, do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23/3, Quỹ này là một tổ..

Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan cuoi Nội dung Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (phần cuối)

Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (dưới đây được gọi chung là "các Bên" và gọi riêng là..

Ngan hang Phat trien VN hoat dong khong vi loi nhuan Ngân hàng Phát triển VN hoạt động không vì lợi nhuận

Thủ tướng đã ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam, theo đó, hoạt động của ngân hàng này không vì mục..