» Tìm kiếm:

treo ấn từ quan

Dang so xu can bo tham nhung “Dâng sớ” xử cán bộ tham nhũng

“Đảng, Nhà nước cần phát động phong trào cán bộ phát hiện, phát giác, tố giác tham nhũng. Xưa kia, cụ Chu Văn An dâng Thất trảm sớ, nhưng..