» Tìm kiếm:

trách nhiệm về tài chính

Giao quyen tu chu cho Benh vien Binh dan Giao quyền tự chủ cho Bệnh viện Bình dân

UBND TPHCM vừa ban hành các quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho cho 63 đơn vị sự nghiệp có thu trong đó đáng..