» Tìm kiếm:

tiền trợ cấp thất nghiệp

Toi that vong vi vo qua chanh chua Tôi thất vọng vì vợ quá chanh chua

Trong mắt vợ, tôi là kẻ đần độn vô dụng và thừa thãi. Bất kể một đề nghị nào của tôi như kinh doanh buôn bán để phụ giúp gia đình ở Việt..