» Tìm kiếm:

thu nhập không đủ

Cho vay dau tu chung khoan Phia sau han muc 3 Cho vay đầu tư chứng khoán: Phía sau hạn mức 3%

Thay vì sự sôi động trong thời gian qua, các ngân hàng đang lặng lẽ xử lý sự việc đã rồi với thế "tiến thoái, lưỡng nan".Chỉ thị của Ngân..

Thu nhap giang vien tre Bi kich Thu nhập giảng viên trẻ: Bi kịch?

“Bi kịch với các giảng viên trẻ là thu nhập không đủ sống, khiến chúng tôi phải làm thêm. Mà làm thêm thì không chuyên nghiệp” - một..

Bac si mong duoc chia se Bác sĩ mong được chia sẻ

""Hồi mới mở phòng mạch tư, tôi thường phải nhìn vào tường mỗi khi nói giá điều trị để tránh ánh mắt thảng thốt của bệnh nhân. Rồi tôi quen..

Bac si mong duoc chia se Bác sĩ mong được chia sẻ

""Hồi mới mở phòng mạch tư, tôi thường phải nhìn vào tường mỗi khi nói giá điều trị để tránh ánh mắt thảng thốt của bệnh nhân. Rồi tôi quen..