» Tìm kiếm:

thiết bị thông minh trang 2

Bui thong minh nghien cuu cac hanh tinh “Bụi thông minh” nghiên cứu các hành tinh

Các nhà bác học Anh cho rằng, những thiết bị thông minh cực nhỏ, được phát tán theo gió, có thể giúp ích trong việc nghiên cứu những hành..

Bill Gates gui e mail truyen lua cho nhan vien Bill Gates gửi e-mail "truyền lửa" cho nhân viên

Những ngày cuối năm 2005, tỷ phú Bill Gates, Chủ tịch kiêm Kiến trúc sư trưởng Phần mềm Microsoft, đã viết một lá thư tới những cán bộ chủ..

Thu Bill Gates gui nhan vien Thư Bill Gates gửi nhân viên

Những ngày cuối năm 2005, tỷ phú Bill Gates, Chủ tịch kiêm Kiến trúc sư trưởng Phần mềm Microsoft, đã viết một lá thư tới những cán bộ chủ..

Nha thong minh Nhà thông minh

Để bật đèn trong toàn căn hộ, chỉ cần ấn nhẹ công tắc. Những thiết bị thông minh như thế đã từng được đề cập tới trong các cuốn tiểu thuyết..