» Tìm kiếm:

thiết bị cố định

Thue bao CDMA2000 tai An Do vuot qua 50 trieu Thuê bao CDMA2000 tại Ấn Độ vượt quá 50 triệu

Nhóm Phát triển CDMA (CDG) vừa cho biết, tổng số thuê bao CDMA2000 tại Ấn Độ đã vượt quá 50 triệu người dùng thiết bị cố định và di động...