» Tìm kiếm:

thao tác giữa các phần

Mobile TV tang toc voi tieu chuan OMA BCAST Mobile TV tăng tốc với tiêu chuẩn OMA BCAST

Mobile TV đang sắp sửa tăng tốc. Ngày càng nhiều nhà cung cấp thông báo các chương trình thử nghiệm cũng như các kế hoạch triển khai. Và..