» Tìm kiếm:

thời hạn trả tiền

Thoi han tra tien tro cap thoi viec Thời hạn trả tiền trợ cấp thôi việc?

Tôi làm đơn xin nghỉ việc ở công ty từ ngày 26-3-2007. Cuối tháng 3 công ty có trả tôi tiền lương tháng 3 và trợ cấp thôi việc (không gửi..

Da Nang gia han tra no tien dat qui vang den het nam Đà Nẵng: gia hạn trả nợ tiền đất qui vàng đến hết năm

TT (Đà Nẵng) - UBND TP Đà Nẵng đã đồng ý gia hạn cho các hộ dân tái định cư được kéo dài thời hạn trả tiền sử dụng đất qui vàng đến hết..