» Tìm kiếm:

thùng xe lật

Ga mai gay tai nan Gà mái gây tai nạn

Trong lúc ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác gà vịt đe dọa con người bằng dịch cúm H5N1 thì ở Ireland chúng cũng gây phiền toái. Một..