» Tìm kiếm:

tỷ lệ biến đổi

Da tao duoc te bao nang luong mat troi hieu qua nhat Đã tạo được tế bào năng lượng mặt trời hiệu quả nhất?

Được đặt tên là Improved Triple Junction, tế bào quang điện mới hội tụ các tia mặt trời để tăng mức năng lượng mà tấm pin nhận được. Hiệu..