» Tìm kiếm:

tổ chức nhận tiền gửi

Sua doi quy dinh ve rut tien tiet kiem truoc han Sửa đổi quy định về rút tiền tiết kiệm trước hạn

Tổ chức tín dụng được phép tự quy định lãi suất tiền gửi tiết kiệm rút trước hạn. Đây là nội dung mới tại Quyết định số 47/2006/QĐ-NHNN về..

Rut tiet kiem truoc ky han se bi phat Rút tiết kiệm trước kỳ hạn sẽ bị phạt

Quy chế tiền gửi tiết kiệm mới ban hành của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, nếu không thỏa thuận và thông báo trước yêu cầu rút tiền chưa đến..

Rut tiet kiem truoc ky han se bi phat Rút tiết kiệm trước kỳ hạn sẽ bị... phạt

Quy chế tiền gửi tiết kiệm mới ban hành của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, nếu không thoả thuận và thông báo trước yêu cầu rút tiền chưa đến..