» Tìm kiếm:

tốt lỏi

Xau deu hon tot loi Xấu đều hơn tốt lỏi

TP - Ngày đi học, tôi được thầy giáo giảng về văn hóa phương Đông, về những phẩm chất của người Việt mà chúng ta vẫn thường tự hào như: Cần..