» Tìm kiếm:

tầng chứa nước ngầm

Khong nen khoan gieng ngay trong long Ho Guom Không nên khoan giếng ngay trong lòng Hồ Gươm

Nếu làm vậy thì vô hình chung tự tháo nước hồ vào lòng đất, chưa nói đến việc làm ô nhiễm tầng chứa nước ngầm tại khu vực. Giải pháp có thể..