» Tìm kiếm:

tính không hoạt động

Xpy 0.9.8 Thay doi cac thiet lap an cua Windows XP Xpy 0.9.8 - Thay đổi các thiết lập ẩn của Windows XP

Trong Windows, bạn có thể thay đổi một số thiết lập của nó để bảo toàn và tối ưu cho máy tính, nhưng đa phần các thay đổi bắt buộc phải can..