» Tìm kiếm:

tính dục học

Tinh duc hoc co dien phuong Dong 1 Tính dục học cổ điển phương Đông (1)

Tính dục là câu chuyện muôn đời của nhân loại. Tính dục học xuất hiện trước khi con người bước vào văn minh kỹ thuật, và nhiều tính dục..

Tinh duc hoc co dien phuong Dong 2 Tính dục học cổ điển phương Đông (2)

Trong thời thịnh trị của các vua chúa phương Đông, đời sống tình dục là một trong những biểu hiện đi đôi với quyền lực, quyền lực càng cao..

Tinh duc hoc co dien phuong Dong 3 Tính dục học cổ điển phương Đông (3)

Sự hiện diện của Kamasutra trong nghiên cứu tính dục của giới khoa học đương đại là điều đã rõ. Cho đến nay, 64 tư thế ái ân do kinh này..