» Tìm kiếm:

tình trạng cấm đoán

Sinh san khong can sex Sinh sản không cần sex

Kể từ khi đứa bé đầu tiên trên thế giới ra đời từ ống nghiệm năm 1978 ở Anh, những quy định luật pháp và tôn giáo ở các nước phương Tây đã..