» Tìm kiếm:

tài liệu khảo sát

Nha khoa hoc o nuoc ngoai muon gop y vu cau Van Thanh Nhà khoa học ở nước ngoài muốn góp ý vụ cầu Văn Thánh

Tôi cũng như nhiều nhà khoa học ở nước ngoài (nhất là chuyên ngành liên quan) sẵn sàng giúp đỡ đóng góp ý kiến với những công nghệ tiên..

Co quan quan ly khong ro so luong PMU Cơ quan quản lý không rõ số lượng PMU

Tài liệu khảo sát của các nhà tài trợ nước ngoài đưa ra con số khác nhau, từ 400 cho đến 1.000 ban quản lý dự án. Cơ quan quản lý trong..

Loi he thong o cac cong trinh ha tang Lỗi hệ thống ở các công trình hạ tầng

Theo tôi, sự cố cầu Văn Thánh 2 lỗi do thiết kế là chủ yếu. Tôi cũng như nhiều nhà khoa học ở nước ngoài sẵn sàng đóng góp ý kiến với những..

PetroVietnam ban bot co phan o Algeria PetroVietnam bán bớt cổ phần ở Algeria

Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) đã đồng ý chuyển nhượng cho Công ty Dầu khí PTT của Thái Lan 25% cổ phần tại 2 mỏ dầu ở..