» Tìm kiếm:

sự không thỏa mãn

Quy luat 7 38 55 trong giao tiep Quy luật 7% - 38% - 55% trong giao tiếp

Cựu giáo sư tâm lý học của trường Đại học UCLA là Albert Mehrabian được coi là người tìm ra quy luật 7% - 38% - 55%.