» Tìm kiếm:

sự hữu hiệu

Nguoi dan Hue de nghi UNESCO Viet Nam can thiep Người dân Huế đề nghị UNESCO Việt Nam can thiệp

Nạn khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương đang gây ra những tác hại đối với môi trường sinh thái ven bờ và quan trọng hơn là ngày..

Vang hoa "Văng" hóa

Cuộc họp khu phố bàn xây dựng "Khu phố Văn hóa" đang rất căng thẳng. Có nhiều biện pháp được đưa ra, nhưng mọi người vẫn thấy chưa có..

VN co nguy co bi co lap thong tin vien thong VN có nguy cơ bị cô lập thông tin viễn thông

Vụ đứt cáp quang biển tuyến TVH tháng 5-2007 chưa khắc phục xong, trong khi các biện pháp đảm bảo an toàn đối với tuyến SMW-3 chưa thật sự..

HijackThis thanh tra phan mem may tinh HijackThis "thanh tra" phần mềm máy tính

Đây là chương trình phổ biến để phát hiện và liệt kê danh sách các phần mềm được cài trong máy. HijackThis thực sự hữu hiệu khi người dùng..

Van hoa Văn hóa

Cuộc họp khu phố bàn xây dựng khu phố văn hóa đang rất căng thẳng. Có nhiều biện pháp được đưa ra, nhưng mọi người vẫn thấy chưa có phương..