» Tìm kiếm:

sự điều chỉnh về tâm

De song lau hon Để sống lâu hơn

Tính di truyền, lối sống và môi trường là 3 yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến tuổi thọ của bạn. Những người có gene tốt có thể sống lâu..