» Tìm kiếm:

sự được thay thế

Buoc ngoat cua nen dan chu Bước ngoặt của nền dân chủ

Cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào thì cuộc bầu cử tổng thống và nghị viện ngày 21.4.2007 tại Nigeria cũng sẽ vẫn là một bước ngoặt..