» Tìm kiếm:

sán lá ruột

Canh giac benh san la ruot Cảnh giác bệnh sán lá ruột

Trong các loại giun sán gây bệnh cho người, có sán lá ruột. Loài sán này ký sinh cả ở người và một số gia súc, đặc biệt rất phổ biến ở loài..

Benh san la ruot Bệnh sán lá ruột

Sán lá ruột là một loài sán lá có kích thước lớn (75x20 mm) ký sinh ở tá tràng của người hoặc lợn (ở lợn thường gọi là sán hạt hồng). Những..

Ca nhiem san truyen sang nguoi Cá nhiễm sán truyền sang người

Trong 3 tỉnh Nam Định, Nghệ An và An Giang được dự án nghiên cứu đánh giá tỷ lệ nhiễm sán lá truyền qua cá (bao gồm sán lá gan nhỏ và sán..