» Tìm kiếm:

răng mọc không đều

Rang moc khong deu Răng mọc không đều

* Không hiểu sao khi thay răng thì răng của em lại mọc không đều: cái thì mọc ra ngoài, cái thì cao, cái thì thấp. Em rất mặc cảm bởi hàm..

Than kinh yeu se bi loan nang bo may nhai Thần kinh yếu sẽ bị loạn năng bộ máy nhai

Có nhiều nguyên nhân gây ra chứng loạn năng nhai như răng mọc không đều, thoái hóa đốt sống cổ, tật chân cao chân thấp, làm việc ở tư thế..