» Tìm kiếm:

quyền đồng sở hữu

Tai san chung rieng cua vo chong Tài sản chung, riêng của vợ chồng

+ Vợ chồng tôi kết hôn từ năm 1995, có bốn con. Năm 2003, chúng tôi mua một căn nhà nhưng chỉ chồng tôi đứng tên trên giấy chủ quyền đồng..