» Tìm kiếm:

nhánh chính

Nhanh chinh cua song Duong Tu dang can Nhánh chính của sông Dương Tử đang cạn

Một nhóm các nhà môi trường người Canada cho biết các con đập và nhà máy thuỷ điện ở tỉnh Tứ Xuyên đã làm cho một trong những nhánh chính..