» Tìm kiếm:

ngọn lửa trần

Thoi bung ngon lua Tran Van Truyen Thổi bùng ngọn lửa Trần Văn Truyền

Mạng bán sách trực tuyến http://www.sahara.com.vn vừa phát động chương trình “Thổi bùng ngọn lửa nhân ái Trần Văn Truyền” bằng cách..

Thoi bung len ngon lua nhan ai Thổi bùng lên ngọn lửa nhân ái

Đó là ngọn lửa Trần Văn Truyền, cậu học sinh lớp 7 ở dưới chân đèo Hải Vân, 14 tuổi, đã dũng cảm buộc dây nối liền với ống nhựa dẫn nước mà..