» Tìm kiếm:

người phá thai

Uc Ti le pha thai cao nhat trong cac nuoc cong nghiep phat trien Úc: Tỉ lệ phá thai cao nhất trong các nước công nghiệp phát triển

Hàng năm tại “Miệt dưới” (Down under- Australia). Cứ mỗi 1.000 thiếu nữ (có độ tuổi từ 15 đến 19) thì có khoảng 24 người phá thai và 20..