» Tìm kiếm:

người đọc bản tin

Hanh phuc mong manh Hạnh phúc mong manh

David Spritz (Nicholas Cage) - người đọc bản tin dự báo thời tiết khá nổi tiếng cho truyền hình Chicago, được chương trình Hello America..

Hanh phuc mong manh Hạnh phúc mong manh

Bộ phim có tựa gốc là “The weather man” với nhân vật chính là anh chàng David Spritz - một người đọc bản tin thời tiết cho đài WCH..