» Tìm kiếm:

người đặt kế hoạch

Nguoi dat ke hoach lam lanh dao Người đặt kế hoạch làm lãnh đạo

Từ năm 17 tuổi, Đặng Đình Tuấn đã “gây sốc” trên một số tờ báo khi đặt ra kế hoạch “học luật để trở thành thủ tướng”. Ở tuổi 24,..

Nguoi dat ke hoach lam lanh dao Người đặt kế hoạch làm lãnh đạo

Từ năm 17 tuổi, Đặng Đình Tuấn đã “gây sốc” trên một số tờ báo khi đặt ra kế hoạch “học luật để trở thành thủ tướng”. Ở tuổi 24,..