» Tìm kiếm:

người đàn bà góa

7 thang truy tim ke giet nguoi 7 tháng truy tìm kẻ giết người

Chỉ vì 400.000 đồng, kẻ thủ ác 18 tuổi đã cướp đi sinh mạng của người đàn bà góa nghèo khổ. Vụ trọng án xảy ra cách đây hơn 7 tháng vừa..