» Tìm kiếm:

nứt do sụt lún

UBND quan Thanh Khe chi dong vai tro nguoi hoa giai UBND quận Thanh Khê chỉ đóng vai trò... người hòa giải?!

- Trong quá trình người dân kêu cứu vì hiện tượng nhà bị nứt do sụt lún, chính quyền quận Thanh Khê chỉ có một giải pháp là họp dân với..