» Tìm kiếm:

nợ thương mại

Vay 1 ti dola dau phai chuyen de lay thanh tich Vay 1 tỉ đôla: đâu phải chuyện để lấy thành tích!

Lần phát hành trái phiếu trên thị trường vốn quốc tế để vay nợ 1 tỉ đôla sắp tới của Chính phủ (dự định vào tháng chín) sẽ được dành cho dự..

Thach thuc cua viec huan luyen nhom Thách thức của việc huấn luyện nhóm

Một số nhiệm vụ chỉ có thể được giải quyết thông qua các nhóm làm việc. Nhóm có thể tồn tại lâu dài khi được thành lập để xử lý các quy..

Thach thuc cua viec huan luyen nhom Thách thức của việc huấn luyện nhóm

Một số nhiệm vụ chỉ có thể được giải quyết thông qua các nhóm làm việc. Nhóm có thể tồn tại lâu dài khi được thành lập để xử lý các quy..