» Tìm kiếm:

lệ phí cảng

Ca Mau Tau khach mot co hai trong Cà Mau: Tàu khách “một cổ hai tròng” !

Từ ngày 10/1/2006, Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực 4 tại Cà Mau (Cục đường sông Việt Nam) buộc chủ tàu khách phải đóng thêm lệ phí cảng..