» Tìm kiếm:

lễ đặt tên trang 2

Ten cua danh hai My Bob Hope da duoc dat cho mot san bay Tên của danh hài Mỹ Bob Hope đã được đặt cho một sân bay

Đông đảo thân nhân và bạn bè cùng người vợ Dolores của ông đã tham dự lễ đặt tên mới cho sân bay Burbank - Glendale - Pasadena ở Los..