Luu nhanh anh va lam thumbnail Lưu nhanh ảnh và làm thumbnail

Với chương trình SavePicNoAsk, bạn có thể lưu nhanh ảnh vào bất kỳ thư mục nào thay vì chỉ trong My Picture như Windows chỉ định sẵn. Với..

Cach luu nhanh cac hinh anh tren trang web Cách lưu nhanh các hình ảnh trên trang web

Khi truy cập các trang web, bạn thấy có nhiều hình ảnh đẹp muốn lưu vào đĩa để xem lại sau này, cách thông thường để lưu một hình ảnh là..