Ham chui Van Thanh Cac khe noi dot ham toac rong Hầm chui Văn Thánh: Các khe nối đốt hầm toác rộng

17g ngày 7-12, đứng dưới hầm chui Văn Thánh (cách cầu Văn Thánh 2 khoảng 17m) dễ dàng nhận thấy các mối nối các đốt hầm chui Văn Thánh 2..