» Tìm kiếm:

khả năng phân biệt mùi

Giai ma gen khuu giac cua con trung Giải mã gen khứu giác của côn trùng

Các nhà khoa học Mỹ đã giải mã xong gen khứu giác của côn trùng. Khả năng khứu giác của chúng chỉ được quy định bởi một gen đơn giản. Khám..