» Tìm kiếm:

khả năng chấp nhận rủi ro

Bai 4 Quan ly rui ro trong dau tu Bài 4: Quản lý rủi ro trong đầu tư

Ngoài hiểu biết về mức độ rủi ro cũng như tiềm năng lợi nhuận của những công cụ đầu tư khác nhau, nhà đầu tư cần phải xác định được khả..