» Tìm kiếm:

không tự tắt

Tai sao ngon lua khong tu tat Tại sao ngọn lửa không tự tắt?

Lẽ thường, quá trình cháy tạo ra khí CO2 và hơi nước, đều là những chất không có khả năng duy trì sự cháy. Những chất này sẽ bao bọc lấy..

Chuot khong tat den 1 Chuột không tắt đèn (1)

Trước đó tôi dùng Window 98, lúc shut down máy chuột quang (Laser Mouse: PS/2 Compatible mouse) tự động tắt đèn. Nhưng từ lúc tôi đổi sang..