» Tìm kiếm:

kỳ thi viết

Hong Kong Giao vien van thi rot nhu ai Hồng Kông: Giáo viên vẫn thi... rớt như ai

Hơn một nửa trong số 3.307 giáo viên tiếng Anh tại Hồng Kông đã thi rớt môn viết, nghe và vấn đáp tiếng Anh khiến chính quyền tại đặc khu..