» Tìm kiếm:

giờ làm việc mỗi tuần

Nguoi thuong thao Người thương thảo

TS- "Tôi muốn Bill tham gia vào nhóm cải thiện quy trình của chúng tôi", trưởng nhóm nói với trưởng phòng của Bill. Vị trưởng phòng tỏ vẻ..