» Tìm kiếm:

di chúc chung

Vo hoac chong co the thay doi di chuc chung da lap khong Vợ hoặc chồng có thể thay đổi di chúc chung đã lập không?

Hai vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai. Năm 2005, vợ chồng tôi có làm tờ di chúc chung để lại toàn bộ nhà và đất cho con tôi. Tôi nghe..