» Tìm kiếm:

chuyên gia kế toán

Phoi hop quoc te de nang chat luong kiem toan vien Phối hợp quốc tế để nâng chất lượng kiểm toán viên

Bộ Tài chính vừa ký với Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) bản hợp tác nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên và chuyên gia kế toán..