» Tìm kiếm:

chiều dài thiết kế

Cong nhan thoat chet tiet lo viec thi cong au Công nhân thoát chết tiết lộ việc thi công ẩu

"Vướng đá chẻ, một trong 3 trụ của giàn giáo không thể khoan sâu đúng chiều dài thiết kế, nhưng vẫn được cho đổ móng, dẫn đến lún trụ này,..