» Tìm kiếm:

chỉnh thẳng

Nguoi Viet Nam xin chinh thang thap nghieng Pisa Người Việt Nam xin chỉnh thẳng tháp nghiêng Pisa

Đó là đề nghị của ông Nguyễn Cẩm Lũy, người từng nổi tiếng với biệt tài di dời và “nắn” nhà nghiêng ở Việt Nam, được gửi tới Thủ tướng..