» Tìm kiếm:

chế độ ưu đãi tối huệ quốc

My se quan he thuong mai binh thuong vinh vien voi VN Mỹ sẽ “quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn” với VN?

Về thực chất VN vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để được hưởng quy chế “Quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn” (trước đây gọi là Chế độ ưu đãi..