» Tìm kiếm:

cơ quan hành chính thành phố

1500 ty dong xay dung khu lien co hanh chinh 1.500 tỷ đồng xây dựng khu liên cơ hành chính

UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ định Tổng Công ty Vinaconex là nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khu liên cơ quan hành chính thành phố tại..

Da Nang Se xay dung mot Trung tam hanh chinh thanh pho Đà Nẵng: Sẽ xây dựng một Trung tâm hành chính thành phố

Ý tưởng về việc xây dựng một Trung tâm hành chính tập trung toàn bộ các cơ quan hành chính thành phố về một đầu mối để người dân có thể dễ..

Da Nang se xay dung mot cao oc trung tam hanh chinh tap trung Đà Nẵng sẽ xây dựng một cao ốc trung tâm hành chính tập trung

Ý tưởng xây dựng một trung tâm hành chính, tập trung toàn bộ các cơ quan hành chính thành phố về một đầu mối để người dân có thể dễ dàng..